ClickToFlash for Mac

  • Phát hành Paul Hughes
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.604
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 632 KB
  • Cập nhật 04/08/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

Giới thiệu

Bạn có thể tải và cài đặt plug-in ClickToFlash để chặn các quảng cáo chạy bằng flash. Phiên bản chạy ổn định mới nhất của ứng dụng này là 1.5.5, phù hợp đối với hệ điều hành Mac OS X 10.4 đến 10.6. Chương trình sẽ cho phép bạn chặn những quảng cáo flash, hiển thị các quảng cáo chỉ với một cú kích chuột và chạy video YouTube sử dụng QuickTime thay vì sử dụng flash hoặc bạn cũng có thể chọn những trang web, nơi bạn cho phép chạy quảng cáo flash.