WiFi Scanner for Mac OS X 1.9 Rà soát và quản lý chuẩn kết nối wifi A 802.11

  • Phát hành WLANBook com
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 4.695
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,1 MB
  • Cập nhật 07/10/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9

Giới thiệu

WiFi Scanner - một ứng dụng miễn phí, có khả năng rà soát và quản lý các chuẩn kết nối wifi A 802.11, hoạt động trong hệ điều hành Mac OS X...

Ứng dụng sẽ tự động rà soát và phát hiện ra bất cứ kết nối, các thiết bị access points nếu thông số SSID đang được phát tán. Chương trình rất phù hợp với các cuộc khảo sát về wifi, tìm kiếm kết nối wireless, có khả năng báo cáo độ mạnh của sóng (hiển thị theo đơn vị dBm) và hiển thị các địa chỉ BSSID/MAC tìm được.

Tính năng mới của WiFi Scanner 1.9:

  • Phát hiện chính xác các mạng 802.11ac.
  • Sửa lỗi của phiên bản trước.

WiFiScanner

WiFi Scanner

(theo wlanbook)