Cruz for Mac

  • Phát hành Todd Ditchendorf
  • Đánh giá
  • Lượt tải 761
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 675 KB
  • Cập nhật 25/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 trở lên

Giới thiệu

Cruz lấy kết quả từ các trang web như Google rồi tìm kiếm các đường link, chuyển đổi các trang và hiển thị kết quả trên một thẻ trong CoverFlow cơ bản giống như Apple sử dụng trong iTunes. Trình duyệt này cũng có khả năng theo dõi thông tin từ tài khoản Twitter bằng một thanh biên, giống với cách Flock làm. Không có lý do gì để duy trì một cửa sổ riêng chỉ để chạy một trang web. Thông tin quan trọng sẽ chỉ được cập nhật trong khoảng 140 ký tự. Cruz sẽ download tất cả các đường link từ tìm kiếm của Google và hiển thị chúng trong cửa sổ Cover Flow ở cuối trang.