Crypt 1.2 for Mac

  • Phát hành Bruno Courbage
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.477
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 5 KB
  • Cập nhật 30/11/2009
  • Yêu cầu Mac OS X 10.2/10.5 Intel/10.4 Intel/10.5 PPC/10.3/10.4 PPC/10.3.9

Giới thiệu

Crypt là một ứng dụng riêng của Mac OS X để mã hóa và giải mã file hay thư mục với một mật khẩu tùy ý. Crypt sử dụng bộ mã hóa 256bitAES trong chế độ chuỗi mật mã. Công cụ này sử dụng định dạng mã hóa mở và có thể được giải mã trên mọi nền tảng sử dụng openssl, tar và zip. Ngoài ra nó còn hỗ trợ xóa các file và thư mục gốc không được mã hóa một cách bảo mật.