Crypto for Android

  • Phát hành Mark Markus
  • Đánh giá
  • Lượt tải 358
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,2 MB
  • Cập nhật 24/08/2011
  • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

CRYPTO là ứng dụng rất đơn giản để quản lý mã và mật khẩu hay sử dụng hàng ngày. Nó sẽ giúp bạn nhanh chóng quản lý và bảo vệ bí mật của mình. Thông tin được mã hóa bằng các thuật toán mã hóa bảo mật. Tuy nhiên, nó vẫn có được tính dễ sử dụng cùng trải nghiệm thú vị cho người dùng chuyên nghiệp.

 Crypto for Android

Chú ý: Kiểm tra các phân quyền, ONLY READ_PHONE_STATE,VIBRATE và WRITE_EXTERNAL_STORAGE được sử dụng, không có kết nối dữ liệu nào với nhà cung cấp bên ngoài. Điều này có nghĩa là dữ liệu của bạn được an toàn 100% trên điện thoại.