Diablo 2 Character Editor 1.88 Bản chỉnh sửa các nhân vật cho Diablo 2

 • Phát hành Burton Tsang
 • Đánh giá 18 đánh giá
 • Lượt tải 151.729
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1 MB
 • Cập nhật 04/04/2014
 • Yêu cầu Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Diablo II (full, registered version)

Giới thiệu

Diablo 2 Character Editor là một công cụ nhỏ sẽ giúp bạn chỉnh sửa các nhân vật chơi trong Diablo 2, hỗ trợ sửa các số liệu thống kê sau đây của nhân vật Diablo của bạn:

 • Lớp nhân vật
 • Tên nhân vật
 • Bắt đầu hành động
 • Sức mạnh
 • Năng lượng
 • Kỹ năng
 • Nhiệm vụ
 • Kinh nghiệm
 • Nâng cấp Gems để trạng thái hoàn hảo

Diablo 2 Character Editor 1.88