Median 2008 (Diablo 2) 1.57 Game nhập vai

  • Phát hành M C
  • Đánh giá 8 đánh giá
  • Lượt tải 369.480
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 32,9 MB
  • Cập nhật 07/07/2017
  • Yêu cầu Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista

Giới thiệu

Median 2008 là một bản "chế" cho Diablo II Lord of Destruction 1.1 hoặc 1.11. Nó sẽ thay thế các cây skill với 210 kỹ năng mới, cải tiến hình ảnh các quái vật, tăng độ khó cho các nhân vật cấp cao, thay đổi các mốn đồ hệ thống...


TrungLan - Download.com.vn