Dot Lock Secure Media Locker Lite for iOS Quản lý và bảo mật file đa phương tiện trên iPhone

  • Phát hành Red Mouse Media
  • Đánh giá
  • Lượt tải 232
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 21,6 MB
  • Cập nhật 18/09/2012
  • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

Tổ chức và bảo mật thư mục đa phương tiện trên iPhone/iPad với ứng dụng Dot Lock Secure Media Locker Lite for iOS.

Dot Lock Secure Media Locker Lite for ios

Dot Lock Secure Media Locker Lite cho phép tổ chức, duyệt và chia sẻ ảnh/video ngay trong ứng dụng.

Ứng dụng hỗ trợ quản lý ảnh và video dễ dàng, bảo mật bằng khóa tùy chọn như mật khẩu, nối chấm.

Minh Lộc