Easy Filter for Android Chặn cuộc gọi

  • Phát hành AndroidAppTools
  • Đánh giá
  • Lượt tải 741
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 803 KB
  • Cập nhật 23/06/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 và mới hơn

Giới thiệu

Easy Filter là ứng dụng chặn cuộc gọi điện thoại không mong muốn và tin nhắn văn bản từ điện thoại của bạn.

Các tính năng:

- Chọn chế độ chặn cuộc gọi và tin nhắn

- Thêm số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc để chặn danh sách từ lịch sử hoặc lưu trong liên lạc điện thoại

- Chặn tin nhắn SMS và cuộc gọi đến

- Kiểm tra tin nhắn SMS bị chặn các bản ghi cuộc gọi

- Bảo vệ mật khẩu các danh sách

Easy Filter for Android

Easy Filter for Android

Phương Lan