Easy WiFi for Mac

  • Phát hành Easy WiFi
  • Đánh giá
  • Lượt tải 716
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,1 MB
  • Cập nhật 28/12/2010
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Easy WiFi cung cấp một số tính năng tương tự WeFi, bao gồm chế độ tự động đăng nhập vào các cổng thông tin (captive portals) và dữ liệu mã hóa nhạy cảm chuyển đến/đi từ các máy chủ Easy WiFi. Phần mềm miễn phí này cho phép chống evil twin (tạo trang web giả) bằng cách chứng thực chứng nhận bảo mật trên điểm truy cập Wi-Fi. Nếu chứng thực trên điểm truy cập Wi-Fi thất bại, ứng dụng sẽ khóa kết nối.Tính năng bảo mật này khá hữu ích cho lớp phòng thủ.