English - Korean Dictionary cho Android 1.1 Từ điển Anh - Hàn Quốc

 • Phát hành Huangtiancheng
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.589
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,6 MB
 • Cập nhật 28/07/2014
 • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

English - Korean Dictionary là bộ từ điển Anh – Hàn Quốc miễn phí trên điện thoại Android. Có chứa hơn 94.000 mục.

Các tính năng chính:

 • Từ điển Anh – Hàn Quốc có chứa hơn 94.000 mục.
 • Có sẵn âm thanh khi sử dụng và cần kết nối mạng.
 • Có thể thêm từ vào mục yêu thích.
 • Có thể gỡ bỏ các mục trong danh sách yêu thích.

English - Korean Dictionary For Android English - Korean Dictionary cho Android

Tuyết Mai