F-Secure Mac Protection Build

  • Phát hành F-Secure
  • Đánh giá
  • Lượt tải 785
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 21,3 MB
  • Cập nhật 14/02/2011
  • Yêu cầu Mac

Giới thiệu

F-Secure Mac Protection Build giúp bạn bảo vệ mình cũng như gia đình an toàn khi truy cập Internet. Nó sẽ bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư của bạn khi bạn gửi e-mail, tải nhạc, giao dịch ngân hàng, cửa hàng hoặc chơi game trực tuyến.