FotoStop

  • Phát hành Mathias Monnerville
  • Đánh giá
  • Lượt tải 529
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 176 KB
  • Cập nhật 13/05/2014
  • Yêu cầu Android 1.6 or later

Giới thiệu

Sắp xếp và giữ các bức ảnh cá nhân của bạn được an toàn, ngăn chặn những người ẩn danh khỏi việc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Công nghệ mã hóa được sử dụng để tạo mã hóa cho folder chứa các bức ảnh.

 

Mã hóa lưu trữ có thể tạo trực tiếp trên điện thoại của bạn (ảnh trên thẻ nhớ) hoặc từ máy tính để bàn với công cụ ngoài.

Phiên bản mới này có

  • Chữa lỗi nén ảnh xảy ra khi trích xuất trở lại các bức ảnh về thư viện ảnh. Chất lượng ảnh sẽ không bị phân mảnh nữa.
  • Thuật toán sắp xếp ảnh hiệu quả hơn
  • Yêu cầu xác nhận mật khẩu khi tạo các bản lưu trữ có mã hóa (có thể bỏ tính năng này trong Preferences).