IELTS Practice for Android 1.0.1 Phần mềm học từ vựng IELTS

 • Phát hành Xuvi
 • Đánh giá 3 đánh giá
 • Lượt tải 481
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 10 MB
 • Cập nhật 15/07/2013
 • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Trong đề thi IELTS, bạn phải đối mặt với một số lượng lớn từ vựng. Vì vậy, chúng tôi đưa ra ứng dụng hoàn toàn miễn phí này, ứng dụng sẽ giúp bạn vượt qua dễ dàng những khó khăn trong việc nhớ lượng lớn các từ vựng.

Tính năng chính trong ứng dụng:

 • Những từ trong phần đọc thông thường (general reading) với hơn 4000 từ được tập hợp từ các nguồn khác nhau như sách, báo và các bài kiểm tra.
 • Phần đọc khoa học (academic reading) với số lượng lớn các từ cũng được đưa ra cùng với phần giải thích.
 • Tất cả các từ đều là đề tài cho lựa chọn trong phần kiểm tra lựa chọn từ nhằm giúp bạn nhớ các từ vựng một cách dễ dàng và rõ ràng nhất.
 • Đặc biệt, chúng tôi cung cấp một số lượng các bài kiểm tra về chọn tựa đề (heading test), một trong số những phần khó nhất trong bài kiểm tra IELTS nhằm giúp bạn quen và có thể vượt qua các vấn đề dễ dàng trong khi làm bài kiểm tra thực sự.

IELTS Practice for AndroidIELTS Practice for AndroidIELTS Practice for Android