iPassSafe Free for iOS Bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu

 • Phát hành Netanel Software
 • Đánh giá
 • Lượt tải 427
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 27,7 MB
 • Cập nhật 03/08/2012
 • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

iPassSafe for iOS là phần mềm bảo vệ dữ liệu nhạy cảm cho iPhone/iPad.

Tính năng:

 • Thẻ tín dụng, Web URL, số liên lạc, ảnh...
 • Giải pháp cho iPod, iPhone, iPad, PC và Mac
 • Đăng nhập website chỉ bằng một cú chạm
 • Biểu tượng website thực
 • Danh bạ nhập trực tiếp vào tùy chọn cuộc gọi/Email
 • Bộ tạo mật khẩu
 • Công cụ mật khẩu tìm kiếm
 • Trình duyệt tích hợp
 • Dữ liệu được mã hóa
 • Không yêu cầu Cloud
 • Đồng bộ và sao lưu
 • Không yêu cầu tạo tài khoản
 • Lưu trữ bản ghi không giới hạn
 • Tùy chọn đăng xuất tự động 

Minh Lộc