Kiểu buộc giầy for iOS 1.0.0 Các kiểu buộc giầy đẹp

  • Phát hành Duong Minh
  • Đánh giá
  • Lượt tải 35
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 921,6 KB
  • Cập nhật 24/04/2013
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng cung cấp các kiểu buộc giầy đẹp và thời trang. Ứng dụng có thể gửi mail giới thiệu cho bạn bè... Với các kiểu buộc giày cơ bản, cũng như các kiểu buộc đẹp sẽ giúp bạn tháo gỡ những khó khăn như: kiểu buộc chéo, kiểu buộc thẳng châu Âu, buộc chéo vắt lên trên...

Kiểu buộc giầy for iOS