LearnEnglish Podcasts for Android 2.0.4 Ứng dụng học tiếng anh

 • Phát hành British Council
 • Đánh giá
 • Lượt tải 3.339
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,2 MB
 • Cập nhật 24/05/2014
 • Yêu cầu Android

Giới thiệu

Learn English Elementary là chương trình học tiếng Anh với các bài tập được soạn bởi British Council.

Đây là ứng dụng gồm rất nhiều bài học nghe tiếng Anh để bạn có thể trực tiếp download và thực hành trên thiết bị Android của mình.

Mỗi bài học kéo dài 20 phút cùng với các câu hỏi dành cho người mới học tiếng Anh để trả lời trong khi nghe thông qua Tess và Ravi.

Bạn có thể xem nội dung trong khi nghe nếu cần. Chức năng này không hỗ trợ khi nghe trực tuyến.

Hơn nữa, bạn còn có thể truy cập trực tiếp vào các trang Twitter và Facebook của Ravi từ ứng dụng để đưa ra câu hỏi về bài học hoặc những thứ liên quan đến học tiếng Anh.

Tính năng:

 • Gồm có 20 bài nghe.
 • Có phần thực hành sau mỗi bài.
 • Hỗ trợ nội dung bài học.
 • Kết nối với Tess và Ravi thông qua Facebook hoặc Twitter.

Đặng Hương