Mac GNU Privacy Guard 2.0.12 beta for Mac

  • Phát hành Mac GPG Dev Team
  • Đánh giá
  • Lượt tải 408
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 7,6 MB
  • Cập nhật 29/11/2009
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 trở lên

Giới thiệu

Mac GNU Privacy Guard (hay Mac GPG) là một cổng Mac OS X của GnuPG. Mục đích phát triển công cụ này là để giúp đơn giản hóa tiến trình cài đặt GnuPG, tạo ra một khuôn mẫu giúp các nhà phát triển khác dễ dàng đưa tính năng GnuPG vào các ứng dụng của họ, tích hợp các dịch vụ để cho phép sử dụng các chức năng của GnuPG trong hầu hết các ứng dụng Cocoa, và tích hợp một ứng dụng kiểu GPG Keys dành cho Mac để giúp người dùng quản lý mật khảu thay vì phải quản lý bằng lệnh như trước đây. Công cụ này không cài đặt bất kì ứng dụng người dùng nào, thay vào đó nó sẽ cài đặt một số ứng dụng riêng, bao gồm một chương trình Pinentry (bao gồm một nhóm chương trình thoại cho phép GnuPG đọc mật khẩu và mã PIN một cách bảo mật) ban đầu của MacOSX giúp thực hiện mã hóa dữ liệu trong nhiều ứng dụng.