Mẫu giấy xác nhận lương Giấy xác nhận lương mới nhất 2017

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 11 đánh giá
  • Lượt tải 56.769
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 76 KB
  • Cập nhật 15/11/2017

Giới thiệu

Download Mẫu giấy xác nhận lương mới nhất 2017

Bạn muốn mua nhà thu nhập thấp hoặc muốn chứng minh thu nhập thực tế của bản thân thông qua mức lương đang nhận ở công ty bạn sẽ phải lập giấy xác nhận lương sau đó xin chữ ký của công ty. Dưới đây là mẫu Giấy xác nhận lương mới nhất của Down.vn cung cấp đến các bạn với đầy đủ các thông tin quan trọng và cần thiết để bạn có thể chứng minh được thu nhập của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---


GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên:..........................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Số CMND:..........................................................................................................................

Hiện đang làm việc tại:.......................................................................................................

Địa chỉ công ty:...................................................................................................................

Điện thoại:..........................................................................................................................

Bộ phận: ....................................................................Chức vụ:.........................................

Hợp đồng lao động :  Thời vụ   Thời hạn 1 năm   Thời hạn 2 năm

                                  Thời hạn 3 năm  Không xác định thời hạn   Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/.......

Ngày vào làm việc: 20/09/......

Mức lương chính: ...........................VNĐ/ tháng             Trước thuế          Sau thuế 

Thu nhập khác: ..............................VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng

Hà Nội, ngày.......tháng.......năm...........

Xác nhận của công ty

Ký và ghi rõ họ tên
Xác nhận các thông tin về chức vụ,
thời gian làm việc và mức lương
nêu trên là chính xác

Ký và ghi rõ họ tên

Download văn bản để xem thêm chi tiết.