Biên lai thu nợ Mẫu C5-01/KB Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 139
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 22/09/2017

Giới thiệu

Down.vn xin giới thiệu đến các bạn đọc Mẫu C5-01/KB: Biên lai thu nợ. Biên lai thu nợ là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp... đã thu nợ của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Mẫu biên lai thu nợ được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây. 

Mẫu biên lai thu nợ