Giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế) Mẫu C2-02b/NS ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.871
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 28/09/2017

Giới thiệu

Down.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế) được chúng tôi sưu tầm tổng hợp chính xác và mới nhất. Mẫu giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế) được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Mẫu giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế) chính thức bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017.

Mẫu giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế)

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.