Mẫu giấy nộp trả kinh phí Mẫu C2-05a theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 19.220
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 29/09/2017

Giới thiệu

Down.vn xin giới thiệu đến các bạn Giấy nộp trả kinh phí được chúng tôi đăng tải ngay sau đây. Mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí theo thông tư 77