Sổ chi tiết tài khoản Mẫu S2-02/KB/TABMIS ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  • Phát hành Bộ tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 89
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 25/09/2017

Giới thiệu

Sổ chi tiết tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC có những điểm thay đổi nhỏ so với mẫu sổ chi tiết tài khoản cũ. Sổ chi tiết tài khoản theo thông tư 77 sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 12/9/2017 theo quy định. 

Mẫu Sổ chi tiết tài khoản theo thông tư 77

Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nhấn chọn Tải về để tải Sổ chi tiết tài khoản file định dạng .DOC