Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán ngân sách Mẫu S2-05/KB/TABMIS theo thông tư 77

  • Phát hành Bộ tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 139
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 25/09/2017

Giới thiệu

Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC có những điểm thay đổi nhỏ so với mẫu Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán ngân sách cũ của thông tư 133. Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán ngân sách theo thông tư 77 sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 12/9/2017 theo quy định. 

Mẫu Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán ngân sách thông tư 77

Nhấn chọn Tải về để tải Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán ngân sách file định dạng .DOC