Mẫu 04/BK-CTNNS: Bảng kê chứng từ nộp ngân sách Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 313
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 20/09/2017

Giới thiệu

Mẫu 04/BK-CTNNS: Bảng kê chứng từ nộp ngân sách là mẫu bảng kê khai dùng khi muốn kê khai chứng từ nộp ngân sách nhà nước, được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Đây là biểu mẫu mới nhất mà Down.vn muốn gửi tới các bạn cùng tham khảo. Sau đây là nội dung chi tiết Bảng kê chứng từ nộp ngân sách, mời các bạn cùng tham khảo. 

Mẫu bảng kê chứng từ nộp ngân sách đính kèm thông tư 77

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.