Giấy rút dự toán ngân sách Mẫu C2-02a/NS ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 11.018
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 09/10/2017

Giới thiệu

Down.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy rút dự toán Ngân sách được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp chinh xác và mới nhất. Mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mẫu giấy rút dự toán ngân sách có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây. 

 

Mẫu giấy rút dự toán ngân sách ban hành theo thông tư 77