Mẫu C6-05/NS: Phiếu thu Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 2.129
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 25/09/2017

Giới thiệu

Down.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C6-05/NS: Phiếu thu được chúng tôi sưu tầm tổng hợp chính xác và mới nhất. Mẫu phiếu thu là mẫu hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó, đây là biểu mẫu không thể thiếu trong các biểu mẫu kế toán cùng với các mẫu phiếu nhập kho, phiếu chi. Đây là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. 

Mẫu C6-05/NS: Phiếu thu