Mẫu số C1-07b/NS: Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 180
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 20/09/2017

Giới thiệu

Mẫu C1-07b/NS được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Mẫu số C1-07b/NS là mẫu giấy đề nghị điều chỉnh mức thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ mới nhất.

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh mức thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ