Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước Mẫu C2-03/NS ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 11.572
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 18/01/2018

Giới thiệu

Xin giới thiệu đến các bạn đọc Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước được Down.vn sưu tầm và tổng hợp chính xác, mới nhất. Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng, ứng trước