Mẫu số C1-07a/NS: Giấy điều chỉnh thu ngân sách nhà nước Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 4.248
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 20/09/2017

Giới thiệu

Mẫu số C1-07a/NS được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Đây là giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước, mẫu số C1-07a/NS có hiệu lực từ ngày 28/07/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo. 

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước.