Sổ cái tài khoản kế toán Mẫu S2-01/KB/TABMIS ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  • Phát hành Bộ tài chính
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 134
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 25/09/2017

Giới thiệu

Sổ cái tài khoản kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC có những điểm thay đổi nhỏ so với mẫu Sổ cái tài khoản kế toán cũ. Sổ cái tài khoản kế toán theo thông tư 77 sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 12/9/2017 theo quy định. 

Mẫu Sổ cái tài khoản kế toán theo thông tư 77

Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nhấn chọn Tải về để tải Sổ chi tiết tài khoản file định dạng .DOC