Mẫu phiếu chi Mẫu phiếu chi số 02 Quyết định 48

  • Phát hành Bộ Tài Chính
  • Đánh giá 5 đánh giá
  • Lượt tải 55.645
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 73,2 KB
  • Cập nhật 10/03/2017

Giới thiệu

Mẫu phiếu chi số 02 Quyết định 48

Mẫu phiếu chi mới nhất được Bộ Tài Chính ban hành được sử dụng thường ngày bởi các nhân viên kế toán. Đây là mẫu phiếu chi dạng file word và pdf thông dụng, được dùng nhiều nhất hiện nay, rất quen thuộc với dân kế toán đã làm lâu năm hay ngay cả với các bạn kế toán mới đi làm. Mời các bạn tải mẫu phiếu chi về máy và sử dụng miễn phí để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình hàng ngày.

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................
MST: .................................

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm 20......

Quyển số: .........................
Số: ....................................
Nợ: ....................................
Có: ....................................

Họ và tên người nộp tiền: .....................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................................

Lý do nộp: ............................................................................................................................................

Số tiền: ........................................................... (Viết bằng chữ): ..........................................................

Kèm theo: ........................................................... Chứng từ gốc.

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người lập 
(Ký, họ tên) 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .......................................................................................................

 

Ngày ..... tháng ........ năm 20....

Thủ quỹ
(Ký, họ tên) 

Người nhận tiền
(Ký, họ tên) 

 

 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ...................................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ..................................................................................................................................

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

Download mẫu Phiếu chi để xem thêm chi tiết.