Mẫu Phiếu thu mới nhất 2017 Mẫu thu số 01 – TT theo Quyết định 15

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 8 đánh giá
  • Lượt tải 107.822
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 101,2 KB
  • Cập nhật 18/04/2017
  • Yêu cầu Định dạng Doc

Giới thiệu

Tải mẫu phiếu thu mới nhất 2017

Mẫu phiếu thu thường được dùng như chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền.

Dưới đây là Mẫu Phiếu thu, bạn click vào nút Tải về để tải mẫu Phiếu thu. 

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU

Ngày ...... tháng ...... năm 20......

Quyển số: ...............................

Số: .........................................

Nợ: ........................................

Có: .........................................

Họ và tên người nộp tiền: .......................................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................................................

Lý do nộp: ................................................................................................................................................

Số tiền: ........................................................... (Viết bằng chữ): ...............................................................

Kèm theo: ........................................................... Chứng từ gốc:...............................................................

Ngày ......... tháng ........ năm 20......

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) 

Người nộp tiền
(Ký, họ tên) 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ
(Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..........................................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ........................................................................................................

+ Số tiền quy đổi: .......................................................................................................................................

 

Download mẫu Phiếu thu để xem thêm chi tiết.