Mẫu Phiếu thu mới nhất 2018 Mẫu thu số 01 – TT theo Quyết định 15

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 11 đánh giá
  • Lượt tải 215.757
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 101,2 KB
  • Cập nhật 19/01/2018
  • Yêu cầu Định dạng Doc

Giới thiệu

Tải mẫu phiếu thu mới nhất 2017

Phiêu thu là 1 trong những mẫu chứng từ cơ bản trong việc giao nhận tiền mặt, chính vì vậy bạn cần biết đây là thủ tục không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán bắt buộc phải thực hiện khi xuất hiện giao dịch tiền mặt. Giống như mẫu phiếu chi thì mẫu phiếu chi cũng có rất đơn giản và ngắn gọn bởi chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên trong ngày để xuất cho các đối tượng khách hàng. Tải mẫu phiếu thu dưới đây để tham khảo theo mẫu của Bộ Tài Chính.

Dưới đây là Mẫu Phiếu thu, bạn click vào nút Tải về để tải mẫu Phiếu thu. 

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU

Ngày ...... tháng ...... năm 20......

Quyển số: ...............................

Số: .........................................

Nợ: ........................................

Có: .........................................

Họ và tên người nộp tiền: .......................................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................................................

Lý do nộp: ................................................................................................................................................

Số tiền: ........................................................... (Viết bằng chữ): ...............................................................

Kèm theo: ........................................................... Chứng từ gốc:...............................................................

Ngày ......... tháng ........ năm 20......

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) 

Người nộp tiền
(Ký, họ tên) 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ
(Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..........................................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ........................................................................................................

+ Số tiền quy đổi: .......................................................................................................................................

 

Download mẫu Phiếu thu để xem thêm chi tiết.