MobiSafeFile For Android Mã hóa tập tin

  • Phát hành TrustMobi
  • Đánh giá
  • Lượt tải 596
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 885 KB
  • Cập nhật 15/03/2012
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

MobiSafeFile là phần mềm mã hóa tập tin mạnh mẽ. Với phần mềm này bạn có thể bảo vệ an toàn cho tập tin và thư mục của mình.

Các tính năng chính:

- Bảo vệ những tập tin riêng tư của bạn.

- Nhanh chóng và gọn nhẹ.

- Có thể mã hóa toàn bộ thư mục.

- Mật khẩu bảo vệ mạnh mẽ và an toàn.

MobiSafeFile For Android 

Tuyết Mai