MT App Lock For Android Khóa ứng dụng

  • Phát hành KissDroid
  • Đánh giá
  • Lượt tải 626
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 205 MB
  • Cập nhật 24/02/2012
  • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

MT App Lock là công cụ tốt nhất bảo vệ an toàn cho các ứng dụng trong điện thoại Android của bạn.

Cho phép bạn bảo vệ bất kỳ ứng dụng nào: SMS, Email, Pictures, Camera, USB Connect, Calendar, Messanger,…bằng mật khẩu.

Công cụ này rất hữu ích để bảo vệ quyền riêng tư cho dữ liệu của bạn.

MT App Lock For Android

Tuyết Mai