MYMobile Protection Security For Android Bảo mật điện thoại

  • Phát hành MYMobileSecurity
  • Đánh giá
  • Lượt tải 556
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 925 KB
  • Cập nhật 15/03/2012
  • Yêu cầu Android 2.0 and up

Giới thiệu

MYMobile Protection Security là ứng dụng bảo mật toàn diện giúp bảo vệ điện thoại Android của bạn.

Một số tính năng chính:

- Bảo vệ điện thoại chống lại Virus, Malware, Spyware.

- Sao lưu và khôi phục dữ liệu.

- Giám sát trong thời gian thực.

- Ngăn chặn hành vi trộm cắp dữ liệu.

- Bảo vệ thông tin thẻ tín dụng và thông tin liên quan đến tài khoản trực tuyến.

MYMobile Protection Security For Android

Tuyết Mai