Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Giới thiệu

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP được ban hành bởi Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 24/04/2018  sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 09/06/2018. Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP  hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP