Pictures Hiddens For Android Bảo vệ hình ảnh

  • Phát hành Beginnow
  • Đánh giá
  • Lượt tải 677
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 295 KB
  • Cập nhật 09/03/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Pictures Hiddens là công cụ hữu ích bảo vệ hình ảnh và video. Nhanh chóng ẩn những hình ảnh và video trong thư viện để bảo vệ quyền riêng tư cho bạn.

Cách sử dụng:

- Trong thư viện:

1. Mở thư viện của bạn.

2. Mở hình ảnh và video muốn ẩn.

3. Chọn tùy chọn “Share”.

4. Chọn “Pictures Hiddens” trong danh sách.

- Trong hình ảnh ẩn:

1. Mở hình ảnh ẩn.

2. Click & giữ vào ảnh, sau đó bạn sẽ nhìn thấy nút “Unhidden” và nút “Delete”.

Pictures Hiddens For Android

Tuyết Mai