Privacy for iOS Bảo mật dữ liệu cá nhân trên iPhone

 • Phát hành EyeSine Interactive
 • Đánh giá
 • Lượt tải 111
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 6,4 MB
 • Cập nhật 20/09/2012
 • Yêu cầu iOS 3.0 or later

Giới thiệu

Privacy for iOS hỗ trợ bảo mật dữ liệu an toàn ở một vị trí duy nhất.

Privacy là ứng dụng bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu. Người dùng có thể viết ghi chú cá nhân, lưu trữ ảnh, số liên lạc riêng…

Privacy for iOS

Tính năng:

 • Ẩn ghi chú, số liên lạc, mật khẩu, đường dẫn, ảnh
 • Giao diên đơn giản và linh hoạt
 • Kích thước ứng dụng nhỏ
 • Dễ dàng xuất, nhập và chia sẻ ảnh
 • Trình xem ảnh đơn
 • Bảo vệ toàn bộ dữ liệu bằng mật khẩu 

Minh Lộc