RndPhrase for Mac (Firefox) 0.9.17 Tạo mật khẩu cho web cá nhân

 • Phát hành Johan Sejr Brinch Nielsen
 • Đánh giá
 • Lượt tải 333
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 37 KB
 • Cập nhật 22/08/2013
 • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

RndPhrase là một addon Firefox được thiết kế để tạo mật khẩu duy nhất và an toàn cho mỗi trang web cá nhân. RndPhrase là một tiện ích nhỏ sẽ biến đổi mật khẩu thường xuyên của bạn làm nó an toàn hơn cho mỗi tên miền.

Các tính năng chính:

 • Không dễ dàng để người khác có thể tìm được mật khẩu của bạn.
 • Dễ sử dụng không làm phiền người dùng.
 • Máy chủ mở và độc lập với các máy chủ lưu trữ mật khẩu của bạn.
 • Chỉ cần cấu hình phù hợp.

An Nhiên (theo softpedia)