Se con for Android Bảo mật thông tin liên lạc

  • Phát hành King Kong Lock
  • Đánh giá
  • Lượt tải 432
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 937 KB
  • Cập nhật 06/03/2012
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

Secret Contact (Se con) là ứng dụng bảo mật thông tin liên lạc, nó có thể ẩn nhật ký cuộc gọi và ghi lại tin nhắn SMS của các địa chỉ liên lạc.

Secret Contact giúp bạn tránh bị rò rỉ Private Conversation ra ngoài. Vì vậy bạn có thể liên lạc bí mật với bạn bè của mình với các tin nhắn hoặc văn bản mật. Bạn có thể kiểm tra nhật kí cuộc gọi và tin nhắn trong Secret Contact.

Xây dựng danh bạ điện thoại bí mật để ẩn địa chỉ liên lạc, ẩn nhật kí cuộc gọi, ẩn tin nhắn SMS.

Se con for Android

Đặng Hương