SE Password Safe For Android Quản lý mật khẩu

  • Phát hành Wenhuiyao
  • Đánh giá
  • Lượt tải 474
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 182 KB
  • Cập nhật 23/02/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Ngày nay, bạn cần rất nhiều mật khẩu cho công việc của mình: Email, forum yêu thích, tài khoản ngân hàng. Tất nhiên, các mật khẩu này nên khác nhau, dẫn đến việc ghi nhớ chúng không hề dễ dàng.

SE Password Safe là ứng dụng quản lý mật khẩu an toàn, giúp bạn tạo, lưu trữ, thậm chí có thể sao lưu và khôi phục mật khẩu một cách dễ dàng.

Một số tính năng chính:

- Lưu trữ mật khẩu.

- Tạo ra mật khẩu.

- Sao lưu hoặc khôi phục mật khẩu.

SE Password Safe For Android 

Tuyết Mai