Secret SMS

  • Phát hành Smartilities
  • Đánh giá
  • Lượt tải 376
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 383 KB
  • Cập nhật 30/08/2011
  • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Secret SMS sẽ trao quyền quyết định cho bạn về những ai có thể xem, đọc message SMS của mình.

Ẩn bất kì message nào chỉ với một cú kích. Ứng dụng trực quan và rất dễ sử dụng, Secret SMS cho phép bạn có thể mã hóa/ẩn tất cả hoặc chỉ một vài SMS message để người khác không thể đọc chúng.

 Secret SMS for Android

Có một vài message SMS bạn chỉ muốn mình mình đọc, nhưng bất kì ai có điện thoại của bạn trong tay đều có thể đọc chúng rất dễ dàng. Secret SMS cho phép bạn bảo vệ quyền riêng tư của mình, với mật khẩu bảo vệ và khả năng giải mã bất kì message nào bạn muốn.

Message bạn biến thành “bảo mật” sẽ hiển thị ở dạng chữ cái mã hóa trong hòm thư, nhưng vẫn hiển thị với bạn trong màn hình ứng dụng.