Tập ghép chữ for Android 1.0 Bé học ghép chữ

  • Phát hành FDN-MASC
  • Đánh giá
  • Lượt tải 591
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 6,6 MB
  • Cập nhật 25/10/2012
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Ghép chữ là ứng dụng dành cho trẻ em, có tính giáo dục nhằm tạo điều kiện cho các em biết về các đồ vật, con vật, chữ viết của từng đồ vật, con vật….

Tập ghép chữ for Android

Mục đích giúp các em sớm làm quen với chữ viết cũng như các đồ vật, các con vật, ứng dụng cho phép các em chọn chữ cái từ bảng chữ và ghép chúng thành tên của con vật.

Tập ghép chữ for Android