Test Your English II for Android 1.1.6 Phần mềm kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh - P2

 • Phát hành Martin K
 • Đánh giá
 • Lượt tải 959
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,2 MB
 • Cập nhật 10/06/2013
 • Yêu cầu Android OS 1.6 and up

Giới thiệu

Test Your English (Level Intermediate) là ứng dụng có thể giúp bạn cải thiện được vốn tiếng Anh của mình. Nó có chứa hơn 900 bài kiểm tra.

 Test Your English II for Android

Các loại bài kiểm tra:

 • Ngôn ngữ (Kiểm tra tiếng Anh cho ESL/EFL :: English Grammar Exercises)
 • Thương mại (Dạy tiếng Anh thương mại :: ESL Business English Tests)
 • Đồng nghĩa (Học các câu hỏi tiếng Anh :: English Synonym Worksheets)
 • Thành ngữ (English là một ngôn ngữ nước ngoài :: Idiomatic Expressions in English)
 • Lỗi (Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 :: Common Errors in English Usage).

Mỗi một bài kiểm tra có chứa 10 câu hỏi. Chọn câu trả lời chính xác từ 3 hoặc 4 câu. Trong loại bài kiểm tra lỗi, bạn sẽ phải tìm lỗi trước tiên, sau đó mới chọn nó trong các lựa chọn. Sau đó bạn sẽ phải gõ từ có thể chính xác trong câu đó. Cuối mỗi bài kiểm tra sẽ có một đánh giá.