Thông tư 153/2017/TT-BQP Hướng dẫn chế độ nghỉ phép hằng năm đối với sĩ quan Quân đội

  • Phát hành Bộ Quốc phòng
  • Đánh giá
  • Lượt tải 475
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 14/10/2017

Giới thiệu

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 153/2017/TT-BQP về quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông tư 153/2017/TT-BQP có hiệu lực kể từ ngày 11/08/2017. Thông tư quy định số ngày nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:

  • Nghỉ 20 ngày nếu dưới 15 năm công tác
  • Nghỉ 25 ngày nếu từ đủ 15 năm công tác đến dưới 25 năm công tác
  • Nghỉ 30 ngày nếu từ đủ 25 năm công tác trở lên.

Ngoài ra, sĩ quan ở đơn vị đóng quân xa gia đình (vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ (cả bên chồng và bên vợ); người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân) khi nghỉ phép hằng năm được nghỉ thêm.