Nghị định 102/2017/NÐ-CP Quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm

  • Phát hành Chính phủ
  • Đánh giá
  • Lượt tải 245
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 02/10/2017

Giới thiệu

Từ ngày 15/10/2017, Nghị định 102/2017/NÐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định về thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản và quy định về hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo. 

Nghị định 102/2017/NÐ-CP - Quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm