Thông tư 93/2017/TT-BTC Cách tính thuế giá trị gia tăng theo thông tư 93 của Bộ Tài Chính

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 279
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 22/09/2017

Giới thiệu

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC để thay đổi phương pháp tính thuế GTGT, theo đó thông tư đã sử đổi khoản 3, khoản 4 điều 12 của Thông tư 219/2013/TT-BTC và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Nội dung thay đổi nổi bật cần lưu ý của Thông tư 93 của Bộ Tài Chính

  • Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế dưới 1 tỷ đồng.
  • Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.

Nội dung Thông tư 93/2017/TT-BTC hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT