Công văn 5749/CT-TNCN Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Giới thiệu

Công văn 5749/CT-TNCN được ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội ngày 05/02/2018 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc.