Tin chợ tốt for iOS 1.0.0 Tin tức tổng hợp miễn phí

  • Phát hành Hieu Bui
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 309
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,6 MB
  • Cập nhật 25/07/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng “Tin chợ tốt” nhằm giúp người dùng cập nhật các thông tin về tình hình kinh tế, đời sống xã hội, thế giới... một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Ngoài ra, còn có các thông tin hấp dẫn về nghệ thuật như: làm đẹp, thời trang, sức khoẻ...

Tin chợ tốt for iOSTin chợ tốt for iOSTin chợ tốt for iOS